Karosserikitt - Spackel - Spackel - Billackering

Karosserikitt

Karosserikitt (Lim och Tätningsmassa) är lämplig för tätning av alla typer av fogar: överlappningar, flänsar, punktsvetsningar etc. Det används också för att täta avlopp, lamphus och andra bildelar.