Värmetålig färg

Värmebeständig spray för att behandla ytor som är utsatta för höga temperaturer.

Värmebeständig färg