Laddar

Vad är baslack?

Baslack är billack eller någon annan typ av färg som ska överlackeras med klarlack och är det skikt som utgör kulören när man bygger upp färgskikten till ett färdigt slutresultat. I princip är alla moderna bilar och motorcyklar är målade med denna målningsteknik. Vanligtvis när man använder baslack byggs färgskikten upp med grundfärg, baslack och klarlack. Grundfärgen är den produkt som ska fästa bra mot underlaget eller skydda mot ex rostangrepp. Grundfärgen kan också användas för att få en enhetlig kulör att måla baslacken på.

Baslacken är alltså den produkt som utgör kulören och kan vara antingen solid eller metallic i utseendet. Baslacken är alltid 1-komponent (1k) men är utformad för att klara av att överlackeras med klarlacker som är 2-komponent (2k). Baslacken blir lite matt i utseendet när den torkat och den matta ytan ger bra vidhäftning till klarlacken.

Baslacken ska vara torr innan den överlackeras med klarlack. Torktiden kan variera beroende på vilka förutsättningar som råder vid målningen. Men om du målar i ett utrymme som håller ca 20 grader så brukar torktiden vara ca 60-120 minuter innan klarlacken kan appliceras. Detta kan såklart variera mellan olika fabrikat och om baslacken har vatten eller thinner som lösningsmedel.

Likväl som baslacken ska vara torr innan den överlackeras ska den helst inte heller stå omålad längre än ett dygn. Anledning är att man inte vill få smuts i baslacken innan klarlacken appliceras och ju längre baslacken får stå och torka ju hårdare blir den. Det blir alltså en avvägning mellan att alla lösningsmedel får dunsta från baslacken i den tidiga torkprocessen till att ytan inte får bli för hård eller smutsig om man väntar för länge med överlackeringen. En grundregel är att baslacken ska vara helt orörd innan klarlacken appliceras. Man ska alltså inte röra, slipa, tvätta eller på något annat sätt påverka baslacken innan den överlackeras med klarlack.